בית ספר ממלכתי ע"ש חיים הרצוג

בית ספר לשפות יוצרות

חיפוש

מנצחים ביחד

תלמידי כיתה ו'1 משוחחים על מוקדי הכוח והחוסן האישי בתקופה זו.

מעצבים ויצרים ביחד קיר המבטא את תחושות התקופה.

דילוג לתוכן