בית ספר ממלכתי ע"ש חיים הרצוג

בית ספר לשפות יוצרות

חיפוש

חזון בית ספרי

בבית ספר הרצוג אנו מבקשים לגלות את הייחודיות בכל תלמיד ובכל איש צוות. להוציא לאור, לחזק, לקדם ולהגשים אותה באמצעות התנסות במגוון שפות.

אני מבקשים כי כל החברים בארגון יחושו משמעותיים וחיוניים בחברה בה הם חיים.

אנו מאמינים כי עלינו להיות עם "הפנים לקהילה".

אנו מאמינים כי מעורבות הורים עשויה לשפר את איכות החיים בבית הספר.

אנו מאמינים כי באמצעות התנסות במגוון שפות והעמקה בכל תחום דעת אליו ייחשף התלמיד הוא יזכה ללמידת "שפה" נוספת אשר תזמן לו עושר וידע בארגז הכלים האישי שלו.

בהתאם לכך בית הספר מזמן מגוון רב של פעילויות, דרכי הוראה וסביבות למידה אשר מטרתן היא הרחבת הכלים אשר יציידו את הבוגר לקראת המשך צמיחתו.

דילוג לתוכן