בית הספר היסודי "הרצוג" בשכונת רחובות ההולנדית – כולל 24 כיתות לימוד.  שנת הקמה: 2009. בית ספרנו מקדם יצירת השפות של הרגש, הרב תרבותיות, המנהיגות, המשחק והמעורבות.